Halak

Afrikai harcsa - Clarias gariepinus
Amur - Ctenopharyngodon Idella
Angolna - Anguilla anguilla
Bagolykeszeg - Abramis sapa
Balin - Aspius aspius
Balkáni csík - Sabanajewia aurata balcan
Balon durbincs - Gymnocephalus baloni
Bodorka - Rutilus rutilus
Botos kölönte - Cottus gobio
Cifra kölönte - Cottus poecilopus
Compó - Tinca tinca
Csuka - Esox lucius
Dévérkeszeg - Abramis brama
Dunai galóca - Hucho hucho
Dunai ingolna - Eudontomyzon mariae
Ezüstkárász - Carassius auratus gibelio
Fehér busa - Hypophthalmichthys molitr
Fejes domolykó - Squalius cephalus
Fekete harcsa - Ictalurus melas
Fenékjáró küllő - Gobio gobio
Fogas süllő - Sander lucioperca
Folyami géb - Neogobius fluviatilis
Fürge csele - Phoxinus phoxinus
Garda - Pelecus cultratus
Gyöngyös razbora - Pseudorasbora parva
Halványfoltú küllő - Romanogobio albipinn.
Háromtüskés pikó - Gasterosteus aculeat.
Jászkeszeg - Leuciscus idus
Karikakeszeg - Blicca bjoerkna
Kecsege - Acipenser ruthenus
Kessler küllője - Gobio kessleri
Kövi csík - Noemacheilus barbatulus
Kősüllő - Sander volgensis
Kurta baing - Leucaspius delineatus
Lapos keszeg - Abramis ballerus
Lápi póc - Umbra krameri
Leánykoncér - Rutilus pigus
Leső harcsa - Silurus glanis
Lénai tok - Acipenser baeri
Magyar bucó - Zingel zingel
Menyhal - Lota lota
Német bucó - Zingel streber
Nyúldomolykó - Leuciscus leuciscus
Paduc - Chondrostoma nasus
Pataki szaibling - Salvelinus fontinalis
Petényi márna - Barbus peloponnesius p.
Pettyes busa - Hypophthalmichthys nobili
Pettyes harcsa - Ictalurus punctatus
Pénzes pér - Thymallus thymallus
Pisztrángsügér - Micropterus salmoides
Ponty - Cyprinus carpio
Réti csík - Misgurnus fossilis
Rózsás márna - Barbus barbus
Sebes pisztráng - Salmo trutta
Selymes durbincs - Gymnocephalus schr.
Sujtásos küsz - Alburnoides bipunctatus
Sügér - Perca fluviatilis
Széles kárász - Carassius carassius
Szélhajtó küsz - Alburnus alburnus
Szilvaorrú keszeg - Vimba vimba
Szivárványos ökle - Rhodeus sericeus
Szivárványos pisztráng - Oncorhynchus.
Szúnyogírtó fogasponty - Gambusia affinis
Tarka géb - Proterorhinus marmoratus
Tiszai ingola - Eudontomyzon danfordi
Törpeharcsa - Ameiurus nebulosus
Vágó csík - Cobitis taenia
Vágó durbincs - Gymnocephalus cernuus
Vágó tok - Acipenser gueldenstaedti
Veresszárnyú keszeg - Scardinius erythr.