Növény fajok

Apró békalencse - Lemna minor
Ágas békabuzogány - Sparganium erect.
Barna palka - Cyperus fuscus L.
Békanyál - Cladophora
Békatutaj - Hydrocharis morsus-ranae
Bodnározó gyékény - Typha latifolia
Borzas füzike - Epilobium hirsutum
Csillárkamoszatok - Charophyta
Deres sás - Carex flacca
Éles sás - Carex gracilis
Érdes tócsagaz - Ceratophyllum demers.
Fehér acsalapú - Petasites albus
Fehér tündérrózsa - Nymphaea alba
Fekete nadálytő - Symphytum officinale
Felfutó sövényszulák - Calystegia sepium
Fésűs békaszőlő - Potamogeton pectinat.
Füzéres süllőhínár - Myriophyllum spicat.
Gilisztaűző varádics - Chrysanthemum v.
Gyűrűs süllőhínár - Myriophyllum verticilla.
Hínármoha - Fontinalis antipyretica
Hínáros békaszőlő - Potamogeton perfolia.
Imbolygó békaszőlő - Potamogeton nodo.
Iszapzsázsa - Rorippa amphibia
Kanadai aranyvessző - Solidago canaden.
Keskenylevelű békakorsó - Sium erectum
Keskenylevelű gyékény - Typha angustifol.
Kockásliliom - Fritillaria meleagris
Kolokán - Stratoides aloides
Komló - Humulus lupulus
Közönséges lizinka - Lysimachia vulgaris
Közönséges rence - Utricularia vulgaris
Kúszó boglárka - Ranunculus repens
Lapulevelű keserűfű - Polygonum lapathif.
Magyarpalka - Acorellus pannonicus
Martilapu - Tussilago farfara
Mocsári gólyahír - Caltha palustris
Mocsári nefelejcs - Myosotis palustris
Mocsári páfrány - Lastrea thelypteris
Mocsári tisztesfű - Stachys palustris
Nád - Phragmites australis
Nádi boglárka - Ranunculus lingua
Nyílfű - Sagittaria sagittifolia L.
Őszi kikerics - Colchicum autumnale
Parti nádtippan - Calamagrostis pseudop.
Réti füzény - Lythrum salicaria
Réti kakukktorma - Cardamine pratensis
Rizs - Oryza sativa
Rózsaszínű tündérrózsa - Nymphaea F.
Rucaöröm - Salvinia natans
Sárga nőszirom - Iris pseudacorus
Sárgaliliom - Hemerocallis lilio-asphodel.
Sédkender - Eupatorium cannabinum
Sima tócsagaz - Ceratophyllum submers.
Sulyom - Trapa natans
Szakállas kakaslábfű - Echinochloa phyll.
Szibériai nőszirom - Iris sibirica
Sziki cickafark - Achillea asplenifolia
Sziki őszirózsa - Aster tripolium ssp. pan.
Tavi káka - Schoenoplectus lacustris
Télisás - Cladium mariscus
Tündérfátyol - Nymphoides peltata
Vesszős füzény - Lythrum virgatum
Vérfű - Sangiusorba
Vidrafű - Menyanthes trifoliata
Vidrakeserűfű - Polygonum amphibium
Virágkáka - Butomus umbellatus
Vízi harmatkása - Glyceria maxima
Vízi hídőr - Alisma plantago-aquatica
Vízi menta - Mentha aquatica
Víziboglárkák - Batrachium
Vízidara - Wolffia arrhiza
Vízitök - Nuphar lutea
Vörös tündérrózsa - Nymphaea rubra
Zsombéksás - Carex elata